Kontakt

Wolontariat

Fundacja „Lepszy Świat” » Wolontariat

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

  Zapraszamy do fundacji wszystkie osoby, którym sprawy obrony praw zwierząt oraz ekologii i ochrony środowiska są bliskie.  Wolontariusze zajmują się tym, w czym najlepiej się sprawdzają, czują, i do czego mają najlepsze predyspozycje.  

Praca w naszej fundacji polega przede wszystkim na:
- podejmowaniu interwencji w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o ochronie zwierząt;
- prowadzeniu różnego typu akcji informacyjno – propagandowych;
- organizowaniu domów tymczasowych dla potrzebujących psów i kotów;
- pomocy w opiece nad zwierzętami przebywającymi w domach tymczasowych i przychodniach weterynaryjnych;
- szukaniu domów stałych poprzez ogłoszenia oraz przeprowadzanie wizyt przedadopcyjnych;
- aktywności na prozwierzęcych portalach internetowych,
- pomocy w adopcjach psów ze schroniska;
- przeprowadzaniu kontroli podopcyjnych;
- edukacji humanitarnej prowadzonej w placówkach oświatowych;
- poszukiwaniu sponsorów, pozyskiwaniu funduszy, prowadzeniu zbiórek karmy i darów rzeczowych;
- współpracy z gminami, policją, strażą miejską i weterynarzami;
- organizowaniu akcji, prelekcji i imprez związanych z ekologią i ochroną środowiska;

 Szukamy osób:
- które ukończyły 16 rok życia;
- wrażliwych i zaangażowanych;
- mieszkających na terenie gmin powiatu cieszyńskiego i bielskiego, z wyjątkiem osób współpracujących wirtualnie;
- kochających zwierzęta, i potrafiących poświęcić swój prywatny czas na pomoc;
- rzetelnych, sumiennych, konsekwentnych i stałych w swoich działaniach;
- potrafiących wykazać własną inicjatywę;

Więcej na naszej stronie: www.fundacjalepszyswiat.pl