Kontakt

1% dla podopiecznych Fundacji. DZIĘKUJEMY!

Witamy w schronisku AZYL » 1% dla podopiecznych Fundacji. DZIĘKUJEMY!

  „Ety­ka sza­cun­ku dla życia na­kazu­je nam wszys­tkim poszu­kiwać spo­sob­ności, by za tyle zła, wyrządzo­nego zwierzętom przez ludzi, pośpie­szyć im z jakąkol­wiek pomocą” 

/Albert Schweitzer/

    Wolontariusze oraz członkowie zarządu i rady fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” składają bardzo serdeczne i gorące podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy okazując serce naszym podopiecznym przekazali na ich rzecz 1% rocznego podatku. Zebraliśmy z całej Polski sumę 69 021,73 złotych, z tego na cel ogólny 64 011,73, a na cele szczegółowe 5 010 złotych. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, czujemy się dumni i wzruszeni tym, że tyle osób nam zaufało, że nasza działalność została doceniona, i że uznaliście Państwo, że właśnie nasza organizacja i nasza praca jest warta przekazania pieniędzy na dalszą pomoc zwierzętom. Dołożymy wszelkich sił, aby tego zaufania nie zawieść, a za pozyskane z 1% podatku pieniądze pomóc jak największej ilości potrzebujących zwierząt.   

   W załączeniu przedstawiamy wykaz z jakich urzędów skarbowych i jakie kwoty zostały nam przekazane. Na stronie internetowej fundacji, w zakładce „Pobierz” będziecie Państwo mogli zapoznać się z naszymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi, które corocznie po zatwierdzeniu będą tam publikowane.

    Jeszcze raz ciepło i z wdzięcznością dziękujemy w imieniu naszym i naszych podopiecznych!