Kontakt

Opieka nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi

Witamy w schronisku AZYL » Opieka nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi

Opieka nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi w 2016 roku

Dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie zimowym.

   Fundacja, w ramach współpracy z częścią gmin powiatu cieszyńskiego zajmuje się sterylizacją i kastracją kotów dzikich wolno żyjących, a także opieką nad bezdomnymi kotami domowymi.  Koty dzikie po wykonaniu zabiegów są wypuszczane w miejsce wyłapania, natomiast koty oswojone bezdomne są umieszczane w domach tymczasowych do czasu znalezienia im domów stałych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące postępowania w sprawach kotów w gminach, z którymi współpracujemy, a także informację na temat dokarmiania kotów wolno żyjących.

W sprawie pomocy można kontaktować się z nami pod numerami telefonów:

Brenna: Kasia 782 717 771 , Michał 782 247 435

Cieszyn: Karina 662 151 885 , Martyna 602 281 820 , Agnieszka 608 252 063

Goleszów: Ala 606 911 687

Hażlach: Kasia 782 717 771 , Michał 782 247 435

Skoczów: Ala 606 911 687

Ustroń: Ala 606 911 687

Wisła: Kasia 782 717 771 , Michał 782 247 435

Do zabiegów kwalifikowane są wyłącznie koty bezdomne lub koty dzikie wolno żyjące.

Nie pokrywamy kosztów zabiegów kotów będących własnością osób prywatnych.

  W Gminach Brenna, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Ustroń i Wisła koty bezdomne oraz dzikie wolno żyjące należy zgłaszać pracownikom Urzędów Gmin, wydziały Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej lub Policji. W sprawie kotów z Gminy Cieszyn można kontaktować się bezpośrednio z nami, pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

- osoby zgłaszające nie ponoszą z tytułu wykonania zabiegów lub innej opieki weterynaryjnej żadnych kosztów.

- zabiegi wykonywane są wyłącznie we wskazanych przez fundację gabinetach weterynaryjnych, z którymi fundacja ma podpisaną umowę o współpracy. Zabiegi nie uzgodnione, lub wykonane w innym niż wskazany gabinecie weterynaryjnym nie będą refundowane.

- osoby korzystające z pomocy fundacji składają przed wykonaniem zabiegów podpisane własnoręcznie oświadczenie, w którym poświadczają, że wskazane przez nie koty są kotami bezdomnymi lub wolno żyjącymi. Druki zaświadczeń dostępne są we wskazanych gabinetach weterynaryjnych.

Dokarmianie

  W okresie zimowym gminy są ustawowo zobowiązane do dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez przekazanie społecznym karmicielom kotów suchej karmy. Osoby zainteresowane karmą prosimy o kontakt z wydziałami Ochrony Środowiska w gminach, a w przypadku Cieszyna także z fundacją, pod numerem telefonu: 782 71 77 71.

Wykaz gabinetów weterynaryjnych współpracujących z fundacją:

Cieszyn:

„Olwet” Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Aleksandra Leżańska,  tel. +48 602 429 213

43-400 Cieszyn,  ul. Chrobrego 25, www.olwetcieszyn.pl

Ustroń:

Przychodnia weterynaryjna, dr n. med. Zbigniew Blimke,  tel. 33 854 34 93

43-450 Ustroń,  ul. Grażyńskiego 5

Skoczów:

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof S. Skórczewski, tel. 33 853 34 08 , 603 275 261

43 – 430 Skoczów, ul. Rzeczna 14, www.weterynariaskoczow.pl